page_head_bg

nyheter

ABNT NBR 6831-2001   CANCELADA
ABNT NBR 6831: 2001 AVBRYTT

Teknisk norm

Kode

ABNT NBR 6831: 2001 AVBRYTT

Sekundær kode: ABNT / EB 1241

Publiseringsdato: 30.12.2001

Gyldig fra: 01/30/2002

Tittel: Horisontale veiskilt - Mikrosfærer av glass - Krav

Tittel Sek. Språk: Glassmikrosfære. Horisontal veimerking. Veimerking

Komité: ABNT / CB-016 Transport og trafikk

Sider: 3

Status: Avlyst 18.06.2013 Erstattet av: ABNT NBR 16184: 2013

Portugisisk

Årsak til kansellering:

Organ: ABNT - Brazilian Association of Technical Standards

Mål: Denne standarden spesifiserer egenskapene til glassmikrosfærene som brukes i materiale for horisontal veiskilting.

 

Standarder som kreves for anvendelse av ABNT NBR 6831: 2001

ABNT NBR 6823: 1996

ABNT NBR 6824: 1996

ABNT NBR 6825: 1996

ABNT NBR 6826: 1996

ABNT NBR 6827: 1996

ABNT NBR 6828: 1996

ABNT NBR 6829: 1996

ABNT NBR 6830: 1996

ABNT NBR 6832: 1996

ABNT NBR 6833: 1996

ABNT NBR NM ISO 2395: 1997

ABNT NBR NM ISO 3310-1: 2010

ABNT NBR NM ISO 3310-2: 2010

Erstatningsstandarder for ABNT NBR 6831: 2001

ABNT NBR 16184: 2013

ICS / CIN

93.080.30 - Veiutstyr og installasjoner

Stikkord

Glass mikrosfære

Horisontale veiskilt

Veimerking


Innleggstid: 28. desember 2020