page_head_bg

nyheter

ABNT NBR 16184-2013

GLASSLAGER ABNT NBR 16184: 2013 

Teknisk norm

Kode

ABNT NBR 16184: 2013

Review Standard: Review Standard: Klikk her for å delta i forberedelsen.

Publiseringsdato: 06/18/2013

Gyldig fra: 18/07/2013

Tittel: Horisontale veiskilt - Glasskuler og mikrosfærer - Krav og testmetoder

Tittel Sek. Språk: Horisontal veimerking - Glasskuler og glassmikrosfærer - Krav og testmetoder

Tittelnotat: Bekreftet 10.9.2017

Komité: ABNT / CB-016 Transport og trafikk

Sider: 29

Status: I kraft

Portugisisk

Organ: ABNT - Brazilian Association of Technical Standards

Pris (R $): 141,75

Formål: Denne standarden spesifiserer kravene og testmetodene for glasskuler og mikrosfærer som brukes i materiale for horisontal skilting.

 

Standarder som kreves for anvendelse av ABNT NBR 16184: 2013

ABNT NBR NM ISO 2395: 1997

ABNT NBR NM ISO 3310-1: 2010

ABNT NBR NM ISO 3310-2: 2010

ASTM C 169

ICS / CIN

93.080.30 - Veiutstyr og installasjoner

Stikkord

Skiltmateriale

 


Innleggstid: 28. desember 2020